Betónové zmesi

Cenník betónových zmesí za 1m3 bez DPH

Druh betónu

Cenník platný od 1.3.2020


Nazov Cena
CBGM * 50,00 €
C 12/15 / Dmax 16 * 55,00 €
C16/20 / Dmax 16 * 60,00 €
C20/25 / Dmax 16 * 65,00 €
C25/30 / Dmax 16 * 70,00 €
Poter / Dmax 4 +10,00 € / 1m3
Príplatok za víkendy a sviatky 1,50€ / 1m3
Betón pumpa 80,00 €/hod
Rozbehová chémia do betón pumpy 25,00 €
Jazda ** 1,90 € / km
Nakládka  15 min. 7,00 €
Vykládka 15 min. ( + každých začatých 15 min. nadvykládky ) 7,00 €
Neodobratý betón 50,00 € / 1m3

* Skúšky betónov vykonáva nezávislé skúšobné laboratórium, protokoly o skúškach dodáme na požiadanie.

** Dopravu účtujeme ako maximálne vyťaženie vozidla, aj pri dodávke menšieho množstva.

- Venujte pozornosť spracovaniu a ošetrovaniu čerstvého betónu podľa platných noriem.